Activiteit

Lesduur per week

Bedrag

Ouder & Kind (5 maanden tot 3 jaar)

30 minuten les + 15 minuten vrijzwemmen

€ 35 p/m

Peuterzwemles   (3 jarigen)  

45 minuten les

€ 35 p/m

Kinderzwemles   (v.a. 4 jaar) 

45 minuten les

€ 35 p/m

Privéles

45 minuten les, max. 2 leerlingen per instructeur

€ 100 p/m

Lespakket A***

Onbeperkt aantal lessen, één vaste lesdag en andere les(sen) op inschrijving, diplomagarantie A

€ 600

Lespakket B

Onbeperkt aantal lessen, één vaste lesdag en andere les(sen) op inschrijving, diplomagarantie B

€ 65

Lespakket C***

Onbeperkt aantal lessen, één vaste lesdag en andere les(sen) op inschrijving, diplomagarantie C

€ 200

Lespakket AB***

Onbeperkt aantal lessen, één vaste lesdag en andere les(sen) op inschrijving, diplomagarantie AB

€ 650

Lespakket ABC***

Onbeperkt aantal lessen, één vaste lesdag en andere les(sen) op inschrijving, diplomagarantie ABC

€ 800

Snorkelen 

45 minuten les

€ 35 p/m

Zwemvaardigheid

45 minuten les

€ 35 p/m

Aquarobics*

45 minuten les

€ 35 p/m

Meer Bewegen Voor Ouderen*

30 minuten les + 15 minuten vrijzwemmen

€ 35 p/m

  

Trimzwemmen * 

30 minuten les + 15 minuten vrijzwemmen

€ 35 p/m

  

Zwangerschapszwemmen * 

30 minuten les + 15 minuten vrijzwemmen

€ 35 p/m

  

Zwemles alleen voor dames**

45 minuten les

€ 35 p/m

  

Zwemles voor volwassenen **

45 minuten les

€ 35 p/m

Inschrijfgeld

Eenmalig

€ 20

Afzwemgeld

Eenmalig

€ 20

  *      Gratis vrijzwemmen op aangegeven vrijzwemtijden. Tijden onder voorbehoud.

**    Gratis vrijzwemmen na toestemming zweminstructeur.           

***  Betaling in 2 termijnen is mogelijk: 50% van het totaalbedrag één week voor  de 1ste lesdag

en het resterend bedrag uiterlijk één maand na de 1ste lesdag.

  

Altijd gratis koffie/thee voor,tijdens of na de les.    

 

 Ingaande: januari 2017